Logowanie do systemu

 

Wnioski 500+ i Dobry start

Zapraszamy do składania wniosków poprzez bankowość internetową EBO. Aby złożyć wniosek należy wejść w opcję Wnioski a następnie Stwórz wniosek. Po otwarciu się nowego okna należy wybrać wniosek z listy.

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
  3. Wpisuj ręcznie adres https://ebo.bs-suchedniow.com.pl/ lub https://ebo2.bs-suchedniow.com.pl/ do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Banku pod numerami: 41/2543021

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:


1. Dyspozycje przelewów składane na rachunki bankowe prowadzone w Banku, złożone do godziny 18:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym,a złożone po godzinie 18:00 lub w dni nie będące dniem roboczym w Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
2. Dyspozycje przelewów składane na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych, złożone do godziny 14:30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godzinie 14:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Bank, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.